Change management | Lean Six Sigma | Blackbelt | Champion | DEMAIC | Voice of the Customer | statistics | Operational Excellence | WMS | Warehouse Management System | Implementation | Warehouse design | Warehouse inrichting | A-frame, Goods to men | Warehouse consolidation | ERP | Interfacing | Transportation | Distribution | Routeplanning | Rack-jobbing | Truck Boardcomputers | Temp boxen | Trade & Non trade procurement | Inventroy control | Logistic KPI’s | BtB, BtC | Sales support | tendering | Cost too Serve(CtS) | Reverse Logistics
Smedinga Consultancy

Organisaties zijn continu onderhevig aan een veranderende behoefte van klanten.
Daarnaast hebben omgevingsfactoren als regelgeving, wijzigende marktomstandigheden, duurzaamheidvraagstukken en vele andere aspecten een grote invloed op het bereiken van de gestelde doelen. Organisaties dienen hier flexibel en tijdig op in te spelen.
Het ongewijzigd laten van de bestaande situatie is geen optie.

Insanity: doing the same thing over and over again
and expecting different results.
Albert Einstein

De wijzigingen kunnen variëren van eenvoudige procesaanpassingen tot complexe organisatiewijzigingen, het ingrijpend wijzigen van de Supply Chain of het implementeren van een nieuw ICT-systeem.

Kennis, ervaring of eenvoudigweg de beschikbaarheid van resources zijn tijdelijk aanvullend nodig. Smedinga Consultancy kan u hierbij ondersteuning bieden en richt zich op het verlenen van Project- en Interim-management.

Een op uw behoefte afgestemde benadering draagt zorg voor de benodigde inpassing binnen uw project- of operationele organisatie.

Wij richten ons op de volgende specialismen:

Naam
E-mail
Bericht

Bezoek en post adres:

Siaerdamasingel 57
9035 GG Dronrijp
The Netherlands

Telefoon:  +31 (0) 517 232022
Mobiel:  +31 (0) 6 41898505

E-mail: info@smedinga-consultancy.nl